O mnie

Witam Was serdecznie !

Na początek krótkie wyjaśnienie. W zdecydowanej większości na stronie operuję liczbą mnogą, aby podkreślić, że moje usługi kierowane są dla minimum dwóch osób. Zajmuję się Waszą relacją. Zwracam się do Was. Piszę to dla Was. Dlatego jestem Waszym mediatorem, mówię o Waszych sprawach i Waszym życiu.

Skoro tu trafiliście, to znaczy, że poszukujecie pomocy w Waszej relacji- w jakimkolwiek charakterze by ona nie była (czy to rodzinna, małżeńska, pracownicza, biznesowa, administracyjna itp.).

Codziennie zmagamy się  z rozmaitymi trudnościami. A one bezpośrednio i pośrednio wpływają na nasze życie prywatne, w tym relacje w pracy czy też z bliskimi oraz rodziną, wreszcie relacje z najbliższymi nam osobami.

Jestem też przekonany, że czas który poświęcicie na swój rozwój z moją pomocą- nie tylko nie będzie czasem zmarnowanym, ale naprawi i ubogaci Wasze życie.

Żyjemy w czasach dramatów czy to w małżeństwie, czy to w rodzinie, wśród znajomych ale i w pracy. Codzienne życie generuje też mnóstwo okazji do powstawania potencjalnych konfliktów, które mogą doprowadzać, jeśli są źle rozwiązywane, do rozmaitych, w tym katastrofalnych konsekwencji. Powszechnie uważa się, że otaczający nas świat nie sprzyja stabilizacji trwania dobrych relacji. Jakże potrzebna staje się więc pomoc.

Wychodzę z założenia: Nie ma takich problemów, których z góry nie da się naprawić.

Dowiedz się więcej komu pomagam i jak pracuję.

Jestem dyplomowanym mediatorem. Odbyłem studia oparte o profesjonalne standardy szkolenia mediatorów uchwalone przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Fundament wiedzy o współczesnej rodzinie, psychologii społecznej, socjologii oraz aspektach prawnych i etycznych w mediacji to bardzo solidne wsparcie dla mojej pracy.

Współpracuję również z Sądami Okręgowymi w Toruniu oraz we Włocławku jako stały mediator wpisany na listy stałych mediatorów przy tychże Sądach.

W ramach swojej działalności prowadzę Gabinety Mediacji w Krakowie oraz Toruniu. Mediuję również i w innych miejscach w Polsce.

W ramach mediacji stosuję głównie podejście facylitatywne, najbardziej w Polsce popularne, oparte na nienarzucającym i wybitnie neutralnym stylu pracy. W sytuacjach szczególnych oraz w ramach elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację czerpię również z innych podejść znanych  w mediacji.

Stworzyłem również i powołałem do życia, specjalnie dla małżeństw i rodzin- Poradnię dla Par i Małżeństw Siła Pojednania, którą kieruję i w ramach której pracuję.

Współpracuję z innymi specjalistami jeśli zajdzie taka potrzeba. Projektuję różne działania zaradcze, w tym strategię pomocy. Jestem przygotowany do zarządzania konfliktem i oceny możliwości jego rozwiązania na drodze mediacji.
Jako mediator stosuję różne techniki i strategie komunikacji oraz dobieram tę najbardziej odpowiednią.
Zobowiązany też jestem do postępowania zgodnie z kanonem zasad mediacji z poszanowaniem najwyższych standardów etycznych podczas mediacji.