Trochę prawa…

Nierozwiązane konflikty i spory, zdarzają się nieustannie i zdarzać się będą. Nie są do uniknięcia nawet w najlepszych relacjach. Powstają na dowolnym polu.

Problemy te można i warto rozwiązywać bez udziału sądu. Te są droższe i nieprzyjazne człowiekowi (oficjalność procedur sądowych, atmosfera sali sądowej potęgują stres).

Procedury sądowe są też znacznie bardziej przewlekłe. Typowa mediacja natomiast zamyka się z reguły w kilku, a w rzadkich przypadkach kilkunastu spotkaniach (sesjach) z mediatorem. W postępowaniu sądowym często druga strona konfliktu ponadto staje się przeciwnikiem pierwszej.

Jeśli znajdujemy się w już w sytuacji, w której jedynie sąd wydaje się nam jedynym właściwym wyjściem, zatrzymajmy się na chwilę. Owszem, bywają sytuacje, w których sąd staje się nieodzowny. Jednak spory, powtórzymy to raz jeszcze, naprawdę warto rozwiązywać bez udziału sądu. A postępowania sądowe rzadko kończą się w wyniku porozumienia i zawarcia ugody.

Będąc mediatorem stałym przy Sądach Okręgowych- naprawdę wiem o czym mówię.

Wpis na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Toruniu

Wpis na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym we Włocławku

Kwestię mediacji regulują przepisy art. 183 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Taką możliwość daje polski ustawodawca, który wprowadził przepisy prawne stanowiące podstawę do pojedynczego działania poza sądem i pełną akceptację wyników takich postępowań przez Państwo.

Zapoznaj się z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi mediacji na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości oraz tutaj.

Mimo, iż mediacja jako jedna z alternatywnych form rozwiązywania konfliktów istnieje w polskim prawie już od ponad dwudziestu lat, to wciąż jest jeszcze mało znana polskiemu społeczeństwu. Z diametralnie inną sytuacją mamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych, czy bliżej nas, Szwecji.

Mediacja została wprowadzona do Kodeksu Postępowania Cywilnego na podstawie ustawy z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego, Kodeks Cywilny i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Warto pamiętać, że ugodę zawartą przed mediatorem, a która powstaje jako finalizacja procesu mediacyjnego, możecie- ale nie musicie- zatwierdzić, jeśli taka będzie Wasza wola, w sądzie. Dzięki temu uzyskuje ona moc prawną ugody zawartej przed sądem.