O mediacji słów kilka…

Mediacja jest bardzo efektywną formą rozwiązywania konfliktów nie tylko sprawach cywilnych, w tym rodzinnych, ale i  gospodarczych, administracyjnych czy karnych. Jest wspierana przez Ministerstwo Sprawiedliwości jako jeden z alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów (ang. ADR).

Mediacja jest też dobrowolnym, niesformalizowanym, poufnym i pozasądowym postępowaniem w sprawach, w których możliwe jest zawarcie porozumienia i ugody. Prowadzona między uczestnikami (stronami) określonego sporu przez osobę trzecią- bezstronnego i wykwalifikowanego mediatora celem doprowadzenia do ugodowego załatwienia tego sporu. Istnieje coraz większe zapotrzebowanie na rynku na tą usługę wskutek wciąż drogich usług prawniczych, jak również do tego stanu przyczyniają się zmiany światopoglądowe i mentalne społeczeństw za którymi idą określone wzorce życia.

Mediacja jest doskonałym narzędziem do rozwiązywania konfliktów i sporów. Oszczędza czas, pieniądze, a co najważniejsze- nie tylko nie niszczy relacji jak to ma miejsce choćby w sądzie, ale odbudowuje więzi międzyludzkie. To naprawdę znakomita wiadomość.

Mediacja ma więc właściwości rekonstrukcyjne. Odbudowuje też zaufanie międzyludzkie, uzdrawia z nabrzmiałych i niszczących relację naleciałości oraz kreuje wizję odnowionego, bardziej szczęśliwego życia ! Co więcej- rozwiązania przyszłości okazują się trwałe, ponieważ zapisy ugody uszyte zostają na Waszą miarę w duchu współpracy, nie kompromisu ! Obie strony zatem na mediacji mają szansę wyjść zwycięsko. Nie ma wtedy przegranych ! Założenie to sprawia, że rozwiązania wypracowane podczas mediacji stają się skuteczne, trwałe  i uszczęśliwiające ludzi.

Mediator zachowując postawę bezstronności, nie faworyzuje żadnej ze stron i dba o zrównoważony przebieg rozmowy.

Podczas mediacji nie szukamy winnego. Nie oskarżamy się, nie etykietyzujemy i nie stygmatyzujemy żadnej osoby. Skupiamy się na problemie i poszukujemy najwłaściwszych rozwiązań.

Spektrum konfliktów, jakie można rozwiązać na drodze mediacji jest bardzo szerokie. Tam, gdzie są ludzie są również i relacje. A tam gdzie są relacje, mogą istnieć i spory. W dzisiejszych czasach można zauważyć poszerzające się pola potencjalnych konfliktów, które warto rozwiązywać.

W Gabinetach Mediacji WASZ MEDIATOR przeprowadzam postępowania mediacyjne zgodnie z przepisami prawa oraz standardami prowadzenia mediacji. Mediator dobiera techniki aktywnej komunikacji w zależności od rozwoju sytuacji oraz techniki radzenia sobie ze stresem i emocją.

Mediacja pozwala, jak już sygnalizowałem, zaoszczędzić wiele naszych zasobów finansowych, ponieważ jest statystycznie około 2,5-krotnie tańsza od postępowań sadowych. Jest też znacznie tańsza od usług prawniczych.

Wyraźnie oszczędza czas, ponieważ drastycznie skraca całą procedurę. Średni czas rozpatrywania sprawy cywilnej w sądzie trwa w Polsce blisko 1,5 roku, podczas gdy na mediacji porozumienie możliwe jest do uzyskania już w ciągu kilkudziesięciu dni !

Najpoważniejsze jednak korzyści z mediacji otrzymujemy jednak w sferze psychicznej i emocjonalnej. Mediacja ogranicza emocje oraz przeżywany stres. Prowadzona jest w ciepłej atmosferze z zachowaniem zasad, którymi kieruje się mediacja. Dzięki ograniczeniu mających zły wpływ na przebieg rozmowy emocji oraz wyeliminowaniu wzajemnych oskarżeń nie dochodzi do destrukcji czasem już resztek relacji. Zadaniem mediatora jest niedopuszczenie do sytuacji, w której spokojna, zrównoważona rozmowa nie będzie możliwa. Efektem takiego stanu rzeczy jest wytworzenie klimatu bezpieczeństwa, które sprawia, iż strony otwierają się, uczą na nowo rozmawiać i rzeczowo pracować nad problemem, z którym przyszli.

Nowe rozwiązania stają się Waszymi rozwiązaniami. Pasującymi do Was jak ulał. Tworzy się poczucie ulgi (pojawia się nagłe zmniejszenie przeżywanego cierpienia), satysfakcji (ponieważ widzę realnie lepszą przyszłość, która zaczyna mi się nawet podobać) oraz szczęścia.

Powyższego nigdy nie doświadczymy w sądzie, w którym nie doświadczymy atmosfery pojednawczej, jest natomiast bezlitosna walka o własne interesy, własną wygraną i często chęć zniszczenia "przeciwnika". Atmosfera sali sądowej daleka jest od tej, która panują na mediacji. Nie ma też mowy o spokojnej rozmowie. Relacje ulegają często całkowitemu, nawet trwałemu zniszczeniu, a o ich odbudowie nie ma oczywiście nawet mowy.

W konsekwencji z sądu wychodzi jeden poobijany "wygrany" oraz ledwo żywy "przegrany". Oboje są zniszczeni emocjonalnie a relacja między nimi często na lata a nawet całe życie zostaje przerwana.

Dodatkowo, ugoda mediacyjna jest bardzo trwała. Od tak skonstruowanej ugody rzadko kiedy następują odwołania. Jakże diametralnie inaczej wygląda to w sądzie, prawda ?

Mediacja jest sprawiedliwością naprawczą, bo w odróżnieniu od tej która panuje w sądach, aspekt jej najfantastyczniejszej moim zdaniem cechy- ODBUDOWY, jest tu kluczowy.

Podczas mediacji wypracowujemy tzw. mapy konfliktów na podstawie usystematyzowanych argumentów. Istnieją wartości, które każda strona chroni. Są to wartości dla niej bardzo ważne i z reguły jest ona z nimi szczególnie związana. Poszukujemy tych wartości ale również znajdujemy najistotniejsze równice. Badamy argumenty racjonalne. Na podstawie analizy uzyskanego spektrum problemów rozpoczynamy poszukiwania rozwiązań i opracowujemy formułę zgodności.

Podczas mediacji pracujemy na detalu. Jak najbardziej staramy się precyzować i konkretyzować nasze potrzeby. To bardzo istotne, ponieważ w znacznym stopniu niweluje to ewentualne występowanie późniejszych nieporozumień.

W trakcie mediacji poszukujemy również takich sposobów radzenia sobie z konfliktem, aby żadna ze stron nie czuła się pokrzywdzona. Poszukujemy też innych niż przemoc i agresja sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

Mediacja wreszcie może, choć oczywiście nie musi, prowadzić do pojednania. Ale i bez pojednania wypracowane zapisy ugody będą wartościowe i cenne.

Mediator jest również organizatorem innych form pomocy. Jest diagnostą i zobowiązany jest ocenić, czy będzie w stanie pomóc stronom. W przypadku negatywnej kwalifikacji do mediacji, mediator powinien umieć wskazać alternatywne drogi pomocy, w tym udzielić wskazówek o możliwości skorzystania z usług innych specjalistów. Przy czym mediator może również współpracować z innym specjalistą.

Mediacja nie ma prowadzić do uzyskania kompromisu, co często potocznie jest mylnie rozumiane i powtarzane. W jej trakcie poszukujemy nowego, kreatywnego rozwiązania zaistniałego problemu na zasadzie współpracy i wzajemnego zrozumienia. Uczymy się na nowo komunikować ze sobą, co często pogłębia naszą relację w przyszłości.

Na zakończenie dodam, że proces mediacji jest niezwykle przyjazny. Podczas spotkania rozmawiamy popijając herbatę czy kawę. Stosujemy przerwy wtedy, gdy tego potrzebujecie oraz krótkie spotkania na osobności, jeśli sytuacja będzie tego wymagać. Nikt nikogo nie pospiesza, nie oskarża ani nie ocenia. W sytuacjach bardzo trudnych możliwe jest nawet kontrolowane odreagowanie emocji. W którym sądzie tego doświadczycie ?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przewag rozpatrywania sprawy konfliktowej na drodze mediacji niż w sądzie- koniecznie przeczytaj mój artykuł.

Warto również wiedzieć, że ugoda zawarta przed mediatorem, jeśli tylko będziecie tego chcieli, po jej zatwierdzeniu przez sąd, uzyskuje moc prawną ugody zawartej przed sądem. Wspaniale, prawda ? Pamiętajmy jednak, że nie mamy takiego obowiązku, jeśli tego sobie nie życzymy.