Pierwsze spotkanie

Nasze spotkania rozpoczynamy od dwóch 50-minutowych spotkań pojedynczych (zwanych indywidualnymi) po jednym dla każdej ze stron.

Pierwsze spotkania są szczególnie ważne, ponieważ są spotkaniami zapoznawczymi, ale również i diagnostycznymi.
Odbywają się w ciepłej i przyjaznej, domowej atmosferze przy filiżance kawy lub herbaty. Przyznasz, że obraz ten różni się diametralnie od atmosfery sali sądowej, prawda ?

Na spotkaniach indywidualnych ustalamy meritum problemu/ów oraz jego/ich rangę.
W dalszej kolejności na podstawie wniosków następuje kwalifikacja do dalszego postępowania.

Jeśli problem/y, o których wspomnisz/cie okażą się mediacyjne (tzn. takie, które da się rozwiązać na drodze mediacji)- dalsze spotkania będą już spotkaniami wspólnymi (obu stron w obecności mediatora).

Najprawdopodobniej odbędzie się ich jedynie kilka, niekiedy kilkanaście. Diametralnie więc krócej, taniej i spokojniej niż… w sądzie, prawda ?

W przypadku, gdy problem wymagać będzie zastosowania innych metod i narzędzi niż przewiduje mediacja lub też problem okaże się nierozwiązywalny na drodze mediacji, mediator pomoże wybrać rodzaj pomocy i skieruje Was do innego specjalisty.

W chwili obecnej w ramach Gabinetów WASZ MEDIATOR mediuję w Krakowie oraz Toruniu.

tel602 615 082

tel konrad.zalewski@waszmediator.pl