Polityka Prywatności

 

Ogólne

Korzystając w jakiejkolwiek formie z serwisu www.waszmediator.pl akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Gabinetu dostępnym na tejże stronie.

Każdego użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się pod domeną www.waszmediator.pl.

Właściciel Gabinetów Mediacji WASZ MEDIATOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian zapisów Polityki Prywatności.

Gabinety Mediacji WASZ MEDIATOR prowadzą szeroko rozumiane usługi mediacyjne.

WM&SP Mediacje. Poradnictwo Małżeńskie Konrad Zalewski prowadzi też działalność publicystyczną. Jest wydawcą serwisów www, biuletynów oraz autorem książek i opracowań. Prowadzi blog dla małżeństw pod domeną www.wsparcie.silapojednania.pl. Konrad Zalewski jest twórcą oraz managerem Poradni dla Małżeństw- Siła Pojednania- www.silapojednania.pl.

WM&SP Mediacje. Poradnictwo Małżeńskie Konrad Zalewski nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych ani adresów klientów czy użytkowników serwisu www.waszmediator.pl.

Dane

W czasie korzystania z serwisu www.waszmediator.pl można zostać poproszonym o podanie niektórych swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu) poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.

WM&SP Mediacje. Poradnictwo Małżeńskie Konrad Zalewski gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych podawanych przez klientów oraz użytkowników zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Wiadomości

WM&SP Mediacje. Poradnictwo Małżeńskie Konrad Zalewski zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości, w tym wiadomości SMS, e-maili lub listów tradycyjnych osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z niniejszą Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do wszystkich działań, produktów i usług świadczonych przez Gabinety Mediacji WASZ MEDIATOR, w szczególności: zmiany, wewnętrzne promocje, niekomercyjne listy, a także informacje komercyjne związane z podmiotami trzecimi, lecz z zastrzeżeniem, iż nie posiadają one wglądu do żadnych danych Użytkowników.

Cookies

WM&SP Mediacje. Poradnictwo Małżeńskie Konrad Zalewski w swoich serwisach wykorzystuje pliki cookies.
WM&SP Mediacje. Poradnictwo Małżeńskie Konrad Zalewski korzysta też z usług podmiotów trzecich (Google Analytics, Twitter, Goldenline, Linked In, Facebook), które wykorzystują pliki cookies.

Możesz zarządzać plikami cookies na swoim komputerze zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej.

WM&SP Mediacje. Poradnictwo Małżeńskie Konrad Zalewski zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze serwisy mogą nie działać prawidłowo.

Wyłączenia z odpowiedzialności

WM&SP Mediacje. Poradnictwo Małżeńskie Konrad Zalewski nie odpowiada za treść komentarzy i opinii użytkowników i klientów publikowanych na łamach serwisu www.waszmediator.pl, które mogą nie być zgodne z naszymi poglądami.

Jednocześnie WM&SP Mediacje. Poradnictwo Małżeńskie Konrad Zalewski zastrzega sobie prawo do moderacji i usuwania wpisów rażąco naruszających standardy dobrego wychowania, w tym w szczególności wulgarnych, obraźliwych i szkalujących inne osoby.

WM&SP Mediacje. Poradnictwo Małżeńskie Konrad Zalewski nie odpowiada również za treści listów przesyłanych do firmy drogą tradycyjna oraz mailową przez użytkowników i klientów serwisu www.waszmediator.pl.

WM&SP Mediacje. Poradnictwo Małżeńskie Konrad Zalewski nie bierze również odpowiedzialności za zamieszczone na łamach niniejszego serwisu, w tym publikacjach- reklamy. Mimo, iż bardzo uważamy, aby partnerzy byli wiarygodni, nie możemy odpowiadać za ich wole i intencje, a w konsekwencji czyny i słowa.

Twój wgląd w dane

WM&SP Mediacje. Poradnictwo Małżeńskie Konrad Zalewski udostępni każdemu użytkownikowi na jego prośbę wglądu do jego danych. Możesz je również modyfikować i zmieniać oraz usunąć. Wystarczy, że napiszesz na adres: konrad.zalewski@waszmediator.pl.